Kniha Život v Otcovej láske je dostupná aj ako AUDIOKNIHA a tiež ako E-KNIHA

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

ZÁKLADNÉ POJMY

Prevádzkovateľ:

Otcovo srdce pre Slovensko, o. z.

Cintorínska 205

951 95 Obyce

IČO: 50031121

DIČ: 2120246260

IČ DPH Nie je platiteľ DPH.

Email: info@seminarotcovosrdce.sk

Číslo účtu: 2501518464/8330 (Fio banka)

IBAN: SK9683300000002501518464

SWIFT: FIOZSKBAXXX

 

Zákazník:

Osoba využívajúca internetový obchod na stránkehttps://shop.seminarotcovosrdce.sk/, na základe ktorého má možnosť objednať si produkty prevádzkovateľa obchodu.

Príjemca:

Osoba, na adresu ktorej žiada zákazník zaslať objednávku.

Objednávka:

Produkty, ktoré si zákazník vyberie z aktuálnej ponuky a objednávku potvrdí odoslaním objednávkového formulára. Objednávka uskutočnená na stránke https://shop.seminarotcovosrdce.sk/ má pre zákazníka záväzný charakter. V prípade potvrdenia má zaväzujúci charakter aj pre prevádzkovateľa.

Zásielka:

Zaslaná objednávka.

Adresa doručenia:
Miesto určené zákazníkom, kam žiada zákazník doručiť objednávku.

 

Spôsob objednania tovaru:
Zákazník má možnosť vybrať si v internetovom obchode prevádzkovateľa produkty, ktoré si chce objednať. Na toto je potrebné vyplnenie objednávkového formulára na stránke prevádzkovateľa. Po ukončení objednávky zákazník potvrdí svoju voľbu odoslaním objednávkového formulára.

Zákazník si môže objednať produkty:

 • Pre seba
 • Pre inú osobu

 

Platba:

Za objednané produkty môže zákazník platiť nasledovne:

(Náklady na prevod peňazí na účet zo zahraničia hradí zákazník podľa podmienok vlastnej banky. )

 • Úhrada vopred prevodným príkazom – číslo účtu na úhradu je: 2501518464/8330 (Fio banka). IBAN SK9683300000002501518464
 • Pri úhrade je dôležité uviesť správne variabilný symbol platby. Ako variabilný symbol platby je potrebné uviesť číslo, ktoré je zákazníkovi doručené emailom po ukončení objednávky.
 • Prevádzkovateľ objednávku odosiela až po pripísaní platby na účet. Zákazníkovi je vystavená faktúra.
 • Osobne, na mieste usporadúvania seminárov a iných akcií prevádzkovateľa. Zákazníkovi je vydaný daňový doklad cez registračnú pokladnicu.

 

Poštovné:

Zásielky expedujeme Slovenskou poštou, prípadne kuriérskou spoločnosťou.

 

Poštovné na Slovensko

Úhrada prevodom: objednávka do 1 kg váhy (1 – 2 knihy) 3,00 €

Úhrada prevodom: objednávka 1 – 3,5 kg váhy (3 – 9 kníh) 4,00 €

Úhrada prevodom: objednávka nad 3,5kg váhy (10 a viac kníh) 0,00 €

Iné platby

balné  0,00 €

 

Poštovné do Čiech

Úhrada prevodom: objednávka do 0,499 kg váhy (1 kniha) 6,00 €

Úhrada prevodom: objednávka 0,5 – 9,99 kg váhy (2 – 27 kníh) 11,00 €

Úhrada prevodom: objednávka nad 10 kg váhy (28 a viac kníh) 0,00 €

 

Poštovné do Rakúska/Nemecka/Veľkej Británie a Severného Írska

Úhrada prevodom: objednávka do 0,99 kg váhy (1 - 2 knihy) 11,00 €

Úhrada prevodom: objednávka 1 – 1,99 kg váhy (3 - 5 kníh) 15,00 €

Úhrada prevodom: objednávka nad 2 kg váhy (6 a viac kníh) 25,00 €

 

 

Poštovné do iných krajín

Cenu poštovného do iných ako hore uvedených krajín vypočítame individuálne.

 

Dodacie lehoty a platby

 • Objednávka odchádza spravidla od nás do troch dní od objednania.
 • Objednávky nevybavujeme alebo vybavujeme sporadicky:

– počas vianočného obdobia medzi dátumami 24. 12. – 6. 1.,

– počas sviatkov Veľkej noci,

 • V inom období v prípade, že tovar k príjemcovi nebude môcť od nás odísť v priebehu 5 pracovných dní, budeme zákazníka čo najskôr informovať.
 • Našu ponuku sa snažíme udržiavať čo najaktuálnejšiu. Niektoré produkty na našej stránke však môžu byť v čase objednania už vypredané. V prípade takejto situácie vás budeme čo najskôr informovať.
 • V prípade, že budete uhrádzať prevodom za produkty, ktoré už nie je možné zohnať z dôvodu vypredania, budete o tejto skutočnosti informovaní a peniaze vám budú vrátené na účet, z ktorého bola vykonaná úhrada.

 

Dodacie podmienky a platby:

Preprava sa uskutoční v zmysle zasielateľských a prepravných podmienok Zasielateľskej spoločnosti. Poplatky za doručenie a balenie sú zahrnuté v konečnej cene objednávky. Cena, ktorú vygeneruje objednávkový formulár na našej stránke po vystavení objednávky, je už konečná a zákazník neplatí ďalšie iné poplatky (výnimkou je objednávka na expedovanie do zahraničia – pozri vyššie). V prípade objemnejších objednávok, spravidla nad 7 kg, si prevádzkovateľ vyhradzuje právo prekonzultovať výšku poštovného so zákazníkom. Toto právo sa uplatňuje iba pri špecifických objednávkach

V prípade, že príjemca odmietne prevziať zásielku, prevádzkovateľ za túto skutočnosť nezodpovedá a zásielku eviduje ako vybavenú.

Ak zákazník uviedol zlý alebo neúplný telefonický kontakt či adresu a z tohto dôvodu mu nebolo možné doručiť zásielku, prevádzkovateľ za túto vzniknutú situáciu nezodpovedá a zásielka je evidovaná ako vybavená.

Objednaný tovar expedujeme spravidla do troch pracovných dní (okrem období v kalendárnom roku uvedených vyššie). V prípade, že tovar k príjemcovi nebude môcť od nás odísť v priebehu 5 pracovných dní, budeme zákazníka čo najskôr informovať.

Po prevzatí zásielky je možné do 14 dní nám ju na vlastné náklady vrátiť na našu adresu Otcovo srdce pre Slovensko, Lamačská cesta 105, 841 03 Bratislava. Peniaze za zaplatený tovar vám budú vrátené.

 

Ako pracujeme s vašimi osobnými údajmi?

Vaše osobné údaje uchovávame čo najbezpečnejšie. Údaje, ako sú email, meno, adresa doručenia, telefónne číslo, uchovávame na účely zaslania objednávky a vytvorenia daňových dokladov v medziach zákonov, ktorými sa riadi Slovenská republika. Telefónne číslo je v niektorých prípadoch využívané z dôvodu nutnej zmeny objednávky alebo odpovede na vaše otázky. V prípade vystavenia objednávky sú vaše osobné údaje ako email, meno, adresa doručenia, telefónne číslo zdieľané spravidla so Slovenskou poštou, v špeciálnych prípadoch s využívanou kuriérskou spoločnosťou Geis Parcel SK, s. r. o., Trňanská 6, 96 001 Zvolen, IČO: 46 489 592 (Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 21503/S).

 

Statusy objednávok:

Nová – objednávku evidujeme, objednávku potvrdzujeme a tovar sa zaväzujeme dodať

Uhradená – evidujeme úhradu objednávky

Zabalená – objednávku kompletizujeme a balíme

Odoslaná – objednávka je odoslaná

Stornovaná – objednávka bola zrušená

 

Zrušenie objednávky:

Objednávku je možné bezplatne stornovať iba pokiaľ má status: Nová objednávka alebo objednávka rozpracovaná.

Objednávku je možné zrušiť na telefónnom čísle +421 950 875 397 (v pracovné dni, ak sa nedovoláte, pošlite nám sms a zavoláme naspäť) alebo nám napíšte cez kontaktný formulár.

Záväzky strán:

Prevádzkovateľ sa zaväzuje:

 • dodať správny druh zásielky na základe objednávky zákazníka v určenej cene,
 • zabaliť zásielku a odoslať ju,
 • v prípade, že nie je možné zásielku doručiť, tak bude informovať zákazníka a dohodne s ním ďalší postup,
 • zabezpečiť vyhotovenie a odoslanie objednávky riadne, včas a s náležitou odbornou starostlivosťou,
 • všestranne chrániť záujmy zákazníka a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky,
 • zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch registrovaných užívateľov,
 • neposkytovať osobné údaje užívateľov tretím osobám ani ich komerčné využívať.

Zákazník sa zaväzuje:

 • objednať produkt stanoveným spôsobom na stránke prevádzkovateľa,
 • vyznačiť v objednávke kompletnú adresu doručenia, prípadne inej špecifikácie adresy doručenia,
 • v objednávke uviesť svoje meno, adresu, telefónne číslo,
 • súhlasiť s evidovaním nedoručiteľnej zásielky (ak príjemca odmietne zásielku prevziať alebo je z iných dôvodov nedoručiteľná – nepresná alebo neexistujúca adresa, neprítomnosť príjemcu ani žiadnej inej osoby, ktorá by zásielku mohla prijať, a podobne, pokiaľ nie je zákazníkom uvedené, aby bola zásielka doručená výlučne do rúk príjemcu) ako vybavenej.

 

Neprevzatie tovaru s platbou cez banku

V prípade, že sa nám zásielka vráti ako neprevzatá a máte naďalej o tovar záujem, napíšte nám na info@seminarotcovosrdce.sk, popíšte problém a napíšte variabilný symbol objednávky so žiadosťou o opätovné doručenie. Opätovné doručenie bude možné iba po úhrade príslušného poštovného (ale vždy min. 3 €) na účet prevádzkovateľa s uvedeným variabilného symbolu pôvodnej objednávky. Zásielky nad 7 kg riešime individuálne.

 

Osobný odber

Vo výnimočných prípadoch umožňujeme zákazníkom osobný odber v našej kancelárii na Lamačskej ceste 105 v Bratislave. Osobný odber je možný iba po dohode prostredníctvom prostredníctvom telefonického kontaktu na telefónnom čísle +421 950 875 397 (v pracovné dni, ak sa nedovoláte, pošlite nám sms a ozveme sa vám). V tomto prípade však môže byť zákazník požiadaný o časovú informáciu o presnom vyzdvihnutí tovaru. Na osobný odber sa nevzťahujú žiadne konkrétne časy odberov. Všetko je závislé od dohody medzi prevádzkovateľom a zákazníkom.

 

Reklamácie:

Reklamácie je nevyhnutné uplatňovať najneskôr do 14 dní od doručenia zásielky príjemcovi.

Reklamácia musí byť vyhotovená písomne, musí obsahovať presné vyčíslenie požadovanej škody v zhode s cenou objednaného produktu alebo produktov a musí byť doručená prevádzkovateľovi v určenej lehote.

Reklamácie sú vybavované:

 • telefonicky v pracovných dňoch od 10.00 do 16.00 hod. na čísle +421 950 875 397, (ak sa nedovoláte, pošlite nám sms a ozveme sa vám)
 • emailom: info@seminarotcovosrdce.sk,
 • poštou na adrese: Otcovo srdce pre Slovensko, Lamačská cesta 105, 841 03 Bratislava.

V prípade, že prevádzkovateľ je zodpovedný za reklamáciu, vyrieši ju k vašej spokojnosti. Zákazník zodpovedá prevádzkovateľovi za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým, že úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení, resp. že neuvádzal pravdivé údaje vo svojom registračnom formulári.

 

Odstúpenie od zmluvy:

Po prevzatí zásielky je možné nám ju do 14 dní na vlastné náklady vrátiť na našu adresu: Otcovo srdce pre Slovensko, Lamačská cesta 105, 841 03 Bratislava. Peniaze za zaplatený tovar vám budú vrátené na číslo bankového účtu uvedené v písomnej alebo emailovej reklamácii.

Od zmluvy nie je možné zo zákazníkovej strany odstúpiť v nasledovných prípadoch:

 • predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. (DOWNLOAD)
 • Bližšie informácie: Zákon 102/2014.

 

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

Staničná 9

950 50 Nitra 1

 

Ochrana osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prevádzkovateľ občianske združenie Otcovo srdce pre Slovensko spracováva osobné údaje zákazníkov v rozsahu:

Fyzická osoba: meno, priezvisko, adresa bydliska, dodacia adresa, telefónne číslo, emailová adresa, IP adresa, cookies, mailchimp.

Právnická osoba: názov firmy, fakturačná adresa firmy, IČO, DIČ, IČ DPH, dodacia adresa, meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónne číslo, emailová adresa, IP adresa, cookies, mailchimp.

Osobné údaje spracováva firma občianske združenie Otcovo srdce pre Slovensko za účelom:

 • fakturácie dodávaného tovaru,
 • zasielania dodávaného tovaru,
 • vyhotovenia zmluvy.

Osobné údaje občianske združenie Otcovo srdce pre Slovensko neposkytne tretím osobám, s výnimkou:

 • JaGuri, spol. s r. o., Trenčianska 53/27, 01851 Nová Dubnica (externá účtovná spoločnosť, externé mzdy a personalistika)
 • Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 (doprava)
 • Geis Parcel SK s.r.o. Trňanská 6, 960 01 Zvolen (doprava)

Otcovo srdce pre Slovensko využíva na stránke funkciu “cookies” od spoločnosti Facebook a Google, ktorá zaznamenáva pohyb návštevníka v rámci stránky. Informácie získané vďaka službe „cookies“ slúžia na personalizovanie ponuky, vylepšenie stránky a zlepšenie zákazníckej podpory. Služba „cookies“ zároveň môže zabezpečovať zobrazovanie reklamy Otcovo srdce pre Slovensko a jej produktov na iných webových stránkach prezeraných návštevníkom. Pri tejto činnosti nedochádza k zaznamenávaniu osobných údajov alebo iných údajov okrem informácií o navštívenom obsahu stránky, IP adresy, z ktorej návštevník stránku navštívil, o čase strávenom na stránke a iných aktivitách spojených s návštevou stránky. Informácie o pohybe návštevníka na stránke ukladá internetový prehliadač na disk počítača, z ktorého návštevník navštívil stránku, a spoločnosť Facebook a Google ich načítava pri návšteve iných stránok za účelom výberu reklám. Toto správanie môže zákazník zrušiť na svojom internetovom prehliadači.

 

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že:

 • Spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít.
 • Nevyužívaním zasielania mailových a telefonických ponúk produktov prevádzkovateľa nevzniká hrozba odmietnutia zmluvného vzťahu.

 

Spoločné ustanovenia:

Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom objednávkového formulára alebo priamej objednávky, musia byť pravdivé a v prípade ich zmeny ste povinní o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.

Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené všeobecným Nariadení EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, napr. na základe písomnej žiadosti požadovať:

 

Právo na prístup

 • Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na nápravu

 • Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

 • Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania, alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania

 • Za určitých okolností ste oprávnení nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné, alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

 • Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú, tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať

 • Máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch (napríklad osobné údaje spracúvame na účel bezpečnosti siete a infraštruktúry). V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním

 • Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Spoločnosť zvyčajne nepoužíva v kontexte zamestnávania automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.

Právo odvolať súhlas

 • Vo väčšine prípadov vaše osobné údaje nespracúvame na základe vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o váš súhlas požiadame. V prípadoch, keď to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním vašich osobných údajov.

Právo podať sťažnosť

 • Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na linku: +421 950 875 397 (v pracovné dni, ak sa nedovoláte, pošlite nám sms a zavoláme naspäť), poslaním e-mailu na adresu: info@seminarotcovosrdce.sk, alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla prevádzkovateľa na korešpondenčnú adresu: Lamačská cesta 105, 841 03 Bratislava. Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
Späť do obchodu